Asutati Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu ülikooli professor Heidi-Ingrid Maaroos ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatuse liige Ruth Kotsar allkirjastavad 03. mail Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumifondi statuudi, millega täieneb nimeliste stipendiumide arv sihtasutuse juures. Loodava stipendiumifondi eesmärgiks on tunnustada arstiteaduskonna üliõpilasi, kes on uurimistööga andnud oma panuse kliinilise meditsiini alasesse teadustöösse.

Prof. Heidi-Ingrid Maaroos pälvis tänavu riigi teaduspreemia, millest 8 000 eurot ongi loodava stipendiumifondi algkapitaliks. Uue fondi asutaja soovil suunatakse pool summast otse stipendiumide maksmiseks ja teine pool investeeritakse tuleviku tarvis.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna emeriitprofessor Heidi-Ingrid Maaroos on erialalt sisehaiguste arst, kelle teadlaskarjääri oluliseks läbimurdeks oli innovatiivne ja väga olulise kliinilise tähtsusega uurimistöö "Helicobacter pylori osatähtsuse selgitamine kroonilise gastriidi ja maohaavandite patogeneesis", mis muutis kardinaalselt selle haigustekompleksi ravi meie haiglates. Maaroos on üks enimtsiteeritud Eesti kliinilistest arstiteadlastest ja on juhendanud arvukalt arstiteaduslikke väitekirjasid. Alates 1992. aastast on ta loonud ja arendanud Tartu Ülikooli peremeditsiini ja polikliiniku õppetooli ning tegelenud sellealase uurimistööga