Asutati Fred Kudu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
19. jaanuaril tähistati Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis ettekandepäevaga Fred Kudu 90. sünniaastapäeva. Ürituse raames allkirjastati ka Fred Kudu stipendiumi statuut. Stipendium asutati TÜ Sihtasutuse juurde ja asutajateks olid Eesti Kergejõustikuliit, K-klubi ja korporatsioon Fraternitas Liviensis. Statuudi allkirjastasid kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, K-klubi president Ulvi Jukk, Fraternitas Liviensis vilistlaskogu esimees Ants Tooming, sihtasutuse juhatuse liige Ruth Kotsar ja kehakultuuriteaduskonna dekaan Vahur Ööpik.

K-klubi koondab Fred Kudu õpilasi ja mõttekaaslasi. Klubi tegevuse eesmärgiks on Fred Kudu mälestuse jäädvustamine, millist mõtet kannab ka stipendiumi asutamine.

Korporatsioon Fraternitas Liviensis on apoliitiline üliõpilasorganisatsioon, mille ridadesse Fred Kudu kuulus alates 1937. aastast

Fred Kudu stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi omavale TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilasele võimalus täielikumaks pühendumiseks enda erialasele täiendamisele. Stipendiumi saavad taotleda kõik kehakultuuriteaduskonna üliõpilased sõltumata õppeastmest ja -vormist. Stipendiumi suuruseks on 15 000 krooni ja esmakordselt kuulutatakse see välja selle aasta sügissemestril.