Asutatakse Toomas Lapi mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Kaks uut stipendiumit Põhjamaid uurivatele üliõpilastele ja teaduritele

Neljapäeval, 26. mail kell 9 avatakse TÜ filosoofiateaduskonna skandinavistika raamatukogus kahe uue stipendiumi loomisega Toomas Lapi mälestuskonverents. Stipendiumeid koondavale Toomas Lapi Mälestusfondi statuudile kirjutavad alla fondi asutajate esindaja Eva Toulouze ja TÜ sihtasutuse juhatuse liige Ruth Kotsar.

Kaheks uueks stipendiumiks on Toomas Lapi mälestusstipendium, millega toetatakse Põhjamaadega seotud uurimistööd tegevaid üliõpilasi ja teadureid ning Toomas Lapi tõlkestipendium Põhjamaade ilukirjanduse eestindajatele.

Toetust saavad taotleda üliõpilased ja noored teadlased, kelle humanitaar-, sotsiaal- või tõlkimisalane õppetöö, uurimistöö või muu tegevus on seotud Põhjamaadega ning Põhjamaade ilukirjandust eesti keelde vahendavad tõlkijad. Stipendiumide määramiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Esimene konkurss mälestusstipendiumile kuulutatakse välja selle aasta sügisel ja tõlkestipendiumile järgmise aasta kevadel.

Fondi põhikapital koguneb annetustest, mida saavad teha kõik, kellele Põhjamaade temaatika südamelähedane on. Annetuse märgusõnaga "Toomas Lapi mälestusfond" on oodatud Tartu Ülikooli Sihtasutuse kontole 221010373441 Swedbankis. Annetused on tulumaksuvabad.

Fondi statuudiga saab tutvuda meie kodulehe rubriigis "Toeta haridust"

Toomas Lapp (11.06.1979-12.07.2010) oli Tartu Ülikooli doktorant ja skandinavistika õppejõud.

Ta õppis aastatel 1998-2004 taani keelt ja kultuuri ning konverentsitõlget Tartu Ülikoolis, kus jätkas ka doktoriõpingutega skandinavistika erialal. Lõpetamata jäänud doktoritöö keskendus fäärlaste religioossete muutuste uurimisele (post)kolonialismi vaatenurgast. Õpingute ajal täiendas Toomas end Kopenhaageni, Islandi ja Linköpingi ülikoolis. Õpingute käigus omandas ta lisaks taani keelele rootsi, islandi ning mõnevõrra ka norra keele. Keelehuvi laienes ka inglise, saksa ja prantsuse keelele.

Õppejõuna töötas Toomas Lapp Tartu Ülikoolis viis aastat. Ta oli särav ja üliõpilaste seas hinnatud õppejõud.

Lisaks pühendunud õppejõutööle oli ta aastatel 2007-2008 TÜ tõlkekeskuse juhataja ning tema eestvedamisel töötati välja uus suulise tõlke magistriõppekava.

Toomas Lapi peamiste teadushuvide hulka kuulusid Skandinaavia maade ühiskonda ja kultuuri käsitlevad teemad. Ta oli oma eriala pühendunud populariseerija, aga ka Eesti olude tutvustaja Skandinaavias, mida iseloomustavad tema sõnavõtud Eesti meedias, koostöö Rootsi suursaatkonna ja Põhjamaade Ministrite Nõukoguga, töötamine Rootsi Raadio Eesti toimetuses ning kaastöö Rootsi Eesti Päevalehele.

Toomas Lapi viimaseks suuremaks saavutuseks tõlketöö vallas jäi islandikeelse lasteraamatu "Kodulinna ingel" tõlkimine, mille eest talle anti tõlkelastekirjanduse auhind - Paabeli Torni audiplom. Postuumselt ilmus tema teine islandi keelest tõlgitud raamat "Kääbusekivi."

Toomas Lapi elutee katkes traagiliselt 12. juulil 2010.