Apotheka arendusfond toetab TÜ proviisoriõpet 5000 euroga aastas — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

TÜ farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal tõdes, et tervitab stipendiumi loomist suure rõõmuga, kuna see tihendab akadeemilise ja praktilise farmaatsia koostööd. „Stipendium aitab ühelt poolt üliõpilasel oma töös süvitsi minna, kuid teisalt annab ka vajaliku tunnustuse, et tema töö on ühiskonnale vajalik,“ sõnas ta. „Samuti olen instituudi juhina tänulik, et saame stipendiumiga toetada külalisõppejõude.“

„Näeme oma igapäevatöös, kuidas proviisori roll ja teadmised inimese tervise hoidmisel aina kasvavad,“ rääkis Apotheka juhatuse liige Marika Pensa. „Seetõttu otsustasime anda ka omalt poolt panuse ning toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd.“

Stipendiumifondist jagatakse neli erinevat toetust: 1000 eurot proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide uurimistöö toetuseks, 1000 eurot farmaatsia erialakonverentsidel osalemiseks, 2000 eurot külalisõppejõudude kaasamiseks proviisoriõppes ning proviisorite ja farmatseutide täiendõppes ning 1000 eurot teadusartikli avaldamiseks.

Stipendiumeid on võimalik taotleda kogu õppeaasta jooksul, erandiks on proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide uurimistööde toetus, mida on võimalik taotleda ühe kuu jooksul pärast uurimistöö kaitsmist. Stipendiumi taotleja peab esitama TÜ sihtasutuse juhatusele elektroonilise taotluse sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning motivatsioonikirja.

Esita stipendiumitaotlus SIIN.