Antakse üle Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus annab reedel 5.septembril üle esimese professor Peeter Põllu stipendiumi, mille saab Tartu Ülikooli haridusteaduskonna koolikorralduse eriala 2.a. magistrant ja Lüllemäe Põhikooli õpetaja Liina Lepp.

Liina Lepp on Lüllemäe põhikooli inglise keele õpetaja, kes püüab oma koolis arendada õppiva kogukonna ideed ja usub mitteformaalse õppimise ideesse. Seetõttu on Liina kirjutanud ja läbi viinud projekte, mis aitaksid vähendada lõhet maa versus linn ehk luua maalastele linnalastega võrdseid võimalusi. Õpilastega on külastatud Eesti eri paiku (Tartu, Tallinn, Pärnu jne), vaadatud teatrietendusi, käidud kinos, uisutamas, veekeskustes jne. Kooli õpikeskkonna parandamiseks on Liina kirjutanud mitmeid projekte - mänguväljak, spordiinventar, laste mängumaja jms. Enamasti on projekte rahastanud Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuurkapital.

Alates 2007.a. õpib Liina Lepp haridusteaduskonna koolikorralduse eriala magistriõppes. Koolikorralduse programmijuhi Karmen Trasbergi sõnul on kõige erilisem Liina juures, et ta toetab oma kursust hobi korras peetava e-portfoolioga ja on tekitanud erakordselt ühtehoidva ja eesmärgile fokuseeritud õpigrupi.

Stipendiumi taotluses kirjutas Liina Lepp, et loodab stipendiumi saades innustada ka teisi maakoolide õpetajaid edasiõppimisele ja teadustöö tegemisele.

Peeter Põllu stipendium loodi TÜ Sihtasutuse juurde haridusministeeriumi ja haridusteaduskonna initsiatiivil sel aastal seoses Peeter Põllu saabuva 130. sünniaastapäevaga. Stipendium jätkab traditsiooni, millele panid aluse Tartu linnaomavalitsus ja Tartu Ülikool 1931. aaastal, kui loodi toetusraha fond Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika ala populariseerimiseks.