Antakse üle esimesed sügisesed stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Täna, 14. oktoobril, antakse ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis toimuval arstiteaduskonna dekaani vastuvõtul üle sihtasutuse esimesed sügissemestri stipendiumid.

Ravimitootjate Liidu stipendiumi, 1 000 eurot, pälvis üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi teadur Kaupo Teesalu

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendiumi, 500 ja 200 eurot, pälvisid:
  • arstiteaduskonna doktorant Triin Laisk
  • loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrant Helen Oopkaup