Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi konkurs on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
KONKURSS

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumitele

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 200 000 krooni.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
  • Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
  • Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
  • Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, sotsiaalteaduskonna ja õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.
Konkursi tähtaeg on 1. november

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
  • elektroonne stipendiumi taotlus sihtasutuse kodulehel
  • vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (paberil).
Konkursi tulemused kuulutatakse välja detsembrikuu alguses.

Taotlused esitada elektroonselt sihtasutuse kodulehe kaudu www.ut.ee/sihtasutus

Paberil materjalid TÜ Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu

Info: tysiht@ut.ee
tel. 7375852 või 521 6820