Algas konkurss Corpore kommunikatsioonistipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Eesti juhtiv suhtekorraldusbüroo Corpore AS andis 2015. aasta kevadsemestril esmakordselt välja kommunikatsioonistipendiumi, mille esimeseks laureaadiks nimetati bakalaureuseastme üliõpilane Kadri Salamäe.

2015. aasta sügissemestril on välja kuulutatud kaks stipendiumit kogusummas 2000 eurot (à 1000 eurot), mis määratakse üheks õppeaastaks. Lisaks pakub ettevõte stipendiaatidele võimalust sooritada Corpores ühe kuu pikkune praktika aasta jooksul alates stipendiumi

määramisest.

Stipendiumi eesmärk on leida kommunikatsioonivaldkonna üliõpilaste seast Eesti praktilise suhtekorralduse potentsiaalsed tulevikutegijad ning toetada nende erialaseid õpinguid. Kandideerima on oodatud kõik täisõppeajaga ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava bakalaureuseastme üliõpilased ning ajakirjanduse ja kommunikatsioonijuhtimise

magistriastme üliõpilased.

Stipendiumile kandideerivalt üliõpilaselt ootame vastavust järgmistele tingimustele:

  • suur huvi kommunikatsioonivaldkonna praktilise poole vastu ning aktiivsus praktika- ja töökogemuste omandamisel;
  • orienteerumine ühiskondlikes ja majandusprotsessides ning lai silmaring;
  • aktiivne osalemine õppetöös;
  • valmisolek kohtuda Corpore esindajatega intervjuuks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel;
  • essee teemal "Kommertstekstide uus tulemine. Kuidas edasi?";
  • ülevaade senisest praktilisest erialasest kogemusest koos tegevuste kirjelduse ja analüüsiga omandatud kogemusest.

NB! Õppejõu soovituskiri ei ole kohustuslik. Õppejõu e-posti lahtrisse võib lisada enda e-posti aadressi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Stipendiumikomisjon võib pärast tähtaega viia valitud taotlejatega läbi intervjuu.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumi taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, e-post: tysiht@ut.ee, tel: 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)