Algab konkurss Ernst Jaaksoni stipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus kuulutab välja 2008/2009. õppeaasta Ernst Jaaksoni Mälestusfond Tartu Ülikoolis stipendiumikonkursi

Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutab välja Ernst Jaaksoni Mälestusfond Tartu Ülikoolis stipendiumikonkursi. Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendium määratakse üks kord aastas. Stipendiumi saaja peab olema eesti soost Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 200 000 krooni.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruaril 2009. aastal.

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 20. märtsil 2009. aastal.

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:
 • Filosoofiateaduskond "Kultuuriuuringud"
 • Usuteaduskond "Religioon interdistsiplinaarsete uuringute objektina"
 • Õigusteaduskond "Keskkonnaõigus"
 • Arstiteaduskond "Radioloogia"
 • Sotsiaalteaduskond "Meediauuringud"
 • Matemaatika-informaatikateaduskond "Matemaatika"
 • Kehakultuuriteaduskond "Füsioteraapia"
 • Haridusteaduskond "Kasvatusteadused"
 • Majandusteaduskond "Majandusarengu "pehmed" tegurid - inim- ja sotsiaalkapital, kultuur ja institutsioonid"
 • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Loodusteadused ja tehnoloogia"
Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2009.a. järgmised dokumendid:
 • stipendiumitaotlus (sihtasutuse vorm);
 • ülevaade erialasest tegevusest;
 • ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile;
 • kahe õppejõu soovitus (sh. vastava teaduskonna dekaani soovitus);
 • ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
 • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
 • täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a. reisikulud);
 • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.
Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või e-kirja teel aadressil tysiht@ut.ee või ruth.kotsar@ut.ee

Taotluse blanketid on saadaval sihtasutuse koduleheküljel aadressil www.ut.ee/sihtasutus