7. novembrini saab esitada kandidaate Anu Raua stipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Tartu Ülikooli sihtasutus  kuulutab välja

KONKURSI

Anu Raua stipendiumile

Stipendium on asutatud tähistamaks 20 aasta möödumist TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, tollase nimetusega talukujunduse ja rahvusliku käsitöö, avamisest.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot, millele lisandub naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga.

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Stipendiumile saavad kandidaate esitada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ja üliõpilased. Vabavormilises esildises tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse. Ise sellele stipendiumile kandideerida võimalik ei ole.

Esildised palume edastada e-posti teel aadressil tysiht@ut.ee 7. novembriks 2014.

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee või telefonidel  737 5852 ja 55 540 773 (Triin Vakker).