500 000 euro suuruse annetusega toetatakse üliõpilaste biomeditsiinialast teadustööd — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Teisipäeval, 2. detsembril kell 16 antakse TÜ kunstimuuseumis 58 üliõpilasele ja teadlasele üle TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiumid koguväärtuses 80 000 eurot. Ühtlasi allkirjastatakse Valda ja Bernard Õuna mälestusfond, mille algkapitali moodustab Valda Õuna testamendiga sihtasutusele määratud annetus.

Mälestusfondi eesmärk on tunnustada Tartu ülikooli magistrantide ja doktorantide biomeditsiinialast teadustööd. Kokkuleppel annetaja esindajaga antakse toetusena kord aastas välja vähemalt 5000 euro suurune stipendium.

Annetaja perekonna esindaja, Tartu ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson rääkis, et fondi annetaja soov oli toetada ja motiveerida noori inimesi Eestis – inimesi, kelle najal seisab riigi tulevik. „Valik toetada eelkõige biomeditsiinialast uurimustööd on seotud Valda Õuna kunagise sooviga õppida arstiks, aga kahjuks see unistus ei täitunud. Biomeditsiini valdkonnal on väga suur potentsiaal ja selle valdkonna talentidesse panustamine on oluline investeering tulevikku, eriti arvestades praegust riigi vähest toetust noortele teadlastele,“ ütles Peterson.

Tartu ülikooli arstiteaduskonna dekaan Joel Starkopf lisas, et biomeditsiin on väga tihedalt soetud arstiteadusega. „Biomeditsiini alased uuringud on vältimatu eeldus heal tasemel arstiõppe ja –teaduse arendamiseks. Mälestusfondi stipendium on igati tänuväärne lisavõimalus selle valdkonna uurimistööde edendamiseks,“ ütles dekaan, lisades, et kuna doktorantide tänane majanduslik olukord ei ole kiita, on selline stipendium kaheldamatult motiveeriv ja saab olema hästi kasutatud.

Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi statuudi allkirjastavad annetaja perekonna esindaja professor Pärt Peterson, rektor professor Volli Kalm ja TÜ sihtasutuse juhatuse liige Triin Vakker.

Valda Õun (27. mai 1921 Pärnu – 3. juuli 2013 Toronto) alustas 1943. aastal Tartu ülikoolis meditsiiniõpinguid, kuid õpingud katkesid juba 1944. aastal, kuna perekond lahkus sõjapakku Saksamaale. Seal tekkis võimalus ka meditsiiniõpinguid jätkata, kuid õpinguid lõpetada ei õnnestunud, kuna 1940. aastate lõpus otsustas perekond elama asuda Kanadasse. Seal kohtus Valda ka oma abikaasa Bernard Õunaga. Meditsiinivaldkond jäi Valdale südamelähedaseks elu lõpuni.

Sügisesele TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursile laekus 201 avaldust 23 eri stipendiumile

Suurima taotlejate arvuga olid tavapäraselt Silvere-Panti stipendium ja CWT Estonia reisistipendiumid. Tavapärasest populaarsemad olid seekord õpetajakoolituse üliõpilastele mõeldud HTMi poolt rahastatav Peeter Põllu stipendium ning rektor Volli Kalmu poolt toetatud Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium.

Esmakordselt anti välja informaatika eriala edukatele üliõpilastele mõeldud viis Fortumo stipendiumi, neuroloogia alase uurimistööga tegelevatele arstiteaduskonna üliõpilastele mõeldud professor Ülo Leppiku stipendium ning rahvusliku käsitöö üliõpilastele suunatud Anu Raua stipendium. Sügissemestri stipendiaatide kohta leiab täpsemat informatsiooni aadressil www.sihtasutus.ut.ee.

Lisainfo: Triin Vakker, TÜ sihtasutuse juhataja, tel: 737 5852, e-post: triin.vakker@ut.ee;
Pärt Peterson, TÜ molekulaarimmunoloogia professor, annetaja esindaja, tel: 737 4202, e-post: part.peterson@ut.ee.