28. jaanuarini saab esitada taotlusi TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Ratsionaalsusseminaril selgitatakse aju töötamise eripärasid ja õpetatakse tõenäosus- ja otsustamisteooriate mudeleid arvestavaid arutlustehnikaid, mis võimaldavad edukalt arutlustes põhjendatud otsuseid langetada.

Ratsionaalsusseminar algab esimesel päeval avamis- ja tutvumispaneeliga, kus kõigil on võimalik korraldajate ja osalejatega tuttavaks saada. Järgmised neli päeva on sisustatud tihedalt plaanipäraste tundidega. Seminari viimane päev on pühendatud eelnevate päevade jooksul omandatud materjali ning vilumuse süstemaatilisele analüüsile ja rakendamisele. Seminar lõpeb seltskondliku üritusega, kuhu kaasatakse ka eelnevatel seminaridel osalenud isikuid, kes jagavad oma kogemusi, kuidas nad on õpitut elus rakendanud.

Välja jagatakse kuni 5 stipendiumit, mis katab sõidukulud seminarile, ööbimiskulud, seminarist osavõtutasu ning toitlustuse seminari ajal.  

Stipendiumile on oodatud kandideerima vähemalt 18-aastased Eesti kodakondsusega loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna riiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel või riiklikel õpilaste teadustööde konkurssidel edukalt osalenud õpilased ja üliõpilased. Loe stipendiumi ja seminari kohta  täpsemalt. Lisaks vaata teaduskooli blogi.

Kandideerida saab kuni 28. jaanuarini 2018.

Stipendiumi statuut

Stipendiumikomisjon teeb laekunud avalduste põhjal 3 tööpäeva jooksul valiku, millest annab kandidaatidele e-kirja teel teada.

Enne lõplikku seminaril osalemise kinnitamist teeb CFARi kontaktisik iga kandidaadiga Skype’i intervjuu, mille käigus saab osaleja täpse ülevaate seminarist ning korraldaja osaleja sobivusest.

Lõpliku nimekirja selgumisel korraldab TÜ teaduskool kandidaatide CFARi seminarile lähetamise.

Lisainfo: Marek Järvik: marek.jarvik@ut.ee, tel: 5177091