2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendiumi pälvisid Sanna-Marcelle Ots, Grete Haube ja Johannes Rooso — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

SA Kuressaare Haigla Toetusfondi esindaja Siiri Rannama sõnul täidab tudengistipendiumi nende jaoks mitu eesmärki, millest üks on tõsta arstiteaduse tudengite jaoks Kuressaare Haigla esile kui kõrgetasemeline praktika- ja residentuuribaas. Samuti on nad võtnud suunaks tõhustada koostöösuhteid Tartu Ülikooliga ja leevendada personalipuudust Kuressaare haiglas. 

Saaremaa Valla esindaja Lauren Sirp ütles, et Saaremaa Valla jaoks on väga oluline toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi. „Oleme olukorras, kus Saaremaal on tervishoiuvaldkonnas spetsialistide puudus ning tudengitele mõeldud stipendium on üks võimalus selle leevendamiseks,“ tõdes ta ja lisas, et nende kui valla eesmärk on parendada igakülgselt valla haldusterritooriumil elavate isikute arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti. „Oleme väga tänulikud, et saime koostöös Kuressaare Haigla Toetusfondiga asutada stipendiumifondi Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde ning anda oma panus spetsilistide leidmiseks Kuressaare haiglasse,“ ütles Sirp. 

Kõik kolm stipendiaati tõdesid, et stipendium muudab nende praktika aasta oluliselt kergemaks, sest nad saavad keskenduda rohkem õppetööle ja enesearendamisele. "Olen stipendiumi eest väga tänulik! Stipendium võimaldab mul end täiendada praktika aasta jooksul, osaleda koolitustel ja soetada õppematerjale" ütles Grete Haube. 

Fotodel on vasakult paremale Sanna-Marcelle Ots (fotograaf Alfred Kalm), Grete Haube (fotograaf Elo Maria Pauman) ja Johannes Rooso (fotograaf Maanus Masing).