2017. aasta kevadsemestri stipendiaadid on selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
14. juunil anti üle TÜ sihtasutuse 2017. aasta kevadsemestri stipendiumid. Kevadsemestri jooksul toetatakse 26 erinevast fondist ühtekokku 65 üliõpilast kogusummas 102 632 eurot (fotogalerii).

Kevadsemestri stipendiaadid on: 

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium
Stipendiumi eesmärk on soodustada eestikeelset terminiloomet ja eri valdkondade eesti teaduskeele arendamist ning kasutamist. 2017. aasta kevadsemestril esitati konkursile 32 taotlust.

Stipendiaadid: 
Jaak-Albert Metsoja, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Lauri Juhan Liivamägi, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Hardo Becker, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Marko Teder, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Olga Einasto, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium
Stipendiumi eesmärk on soodustada eestikeelse terminiloome arendamist ning tunnustada ja väärtustada vastavas valdkonnas tegutsevate õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste terminoloogiaalast tööd, toetada teadustöö tegemist välismaal, erialastest konverentsidest osavõttu ja erialase kirjanduse soetamist. 2017. aasta kevadsemestril esitati konkursile 8 taotlust.

Stipendiaadid:
Nele Nutt, TTÜ inseneriteaduskonna lektor (850 eurot)
Madis Vasser, TÜ arvutiteaduse instituudi 1. aasta doktorant (700 eurot)
Anne Kokkov, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi 4. aasta doktorant (650 eurot)

Edith Reimani stipendium 
Stipendium on mõeldud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilastele, kelle sotsiaalteaduste või humanitaarteaduste valdkonna teadustöö on seotud järgmiste väärtustega nagu demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng ning kes neid samu väärtusi ka oma ühiskondlikus tegevuses edendavad)

Stipendiaat:
Nele Laos, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi 1. aasta magistrant (1500 eurot)

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium 
Stipendium on mõeldud Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele, doktorantidele ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlastele välislähetuste rahastamiseks.

Stipendiaat:
Annika Meitern, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna botaanika ja ökoloogia õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot)

Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiaadid:
Ott Salmar, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise õppekava 1. aasta magistrant (4400 eurot)
Ermo Tikk, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (3600 eurot)

Karine ja Martin Koobase stipendium
Stipendiumi eesmärk on eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri keeleteaduse üliõpilaste toetamise kaudu.

Stipendiaadid:
Mari-Ann Loosaar, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot)
Keit Mõisavald, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 2. aasta magistrant (1500 eurot)
Kaidi Kolsar, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane (1500 eurot)
Hanna Pook, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta magistrant (1500 eurot)

Voldemar Siimoni Mälestusfondi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist.

Stipendiaadid:
Svea Tarkin, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta üliõpilane (1500 eurot)
Kata Maria Saluri, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia 1. aasta magistrant (1500 eurot)
Aivo Põlluäär, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia 2. aasta magistrant (1500 eurot)
Tolheishel Khaling, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia 1. aasta magistrant (1500 eurot)

Lydia ja Felix Krabi stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Stipendiaadid:
Mai-Brit Tänava, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot)
Kärt Kanger, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna keskkonnatehnoloogia õppekava 2. aasta doktorant (2000 eurot)
Kaarin Parts, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna botaanika ja ökoloogia õppekava 2. aasta doktorant (2000 eurot)
Mart Kiis, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna bioloogia õppekava 3. aasta üliõpilane (2000 eurot)
Kristofer Nõges, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 3. aasta üliõpilane (2000 eurot)

Nadia Walteri stipendium
Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli kliinikumis.

Stipendiaadid:
Kati Toom, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant (2000 eurot)
Marianne Saard, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant (2000 eurot)
Oliver Härmson, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane (2000 eurot)

Heino Kruse stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse-alast õppe- ja teadustööd.

Stipendiaadid:
Andrus Lomp, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane (1500 eurot)
Mari-Anne Vals, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1500 eurot)

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

Stipendiaadid:
Silva Lilleorg, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant (1280 eurot)
Mariann Koel, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant (1280 eurot)
Johanna Luiga, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia õppekava 1. aasta magistrant (1280 eurot)

Perekond vond Tschishevsky stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on toetada TÜ Pärnu kolledži üliõpilaste õpinguid.

Stipendiaadid:
Sander-Siim Murik, TÜ Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava 2. aasta üliõpilane (1000 eurot)
Gertrud Alatare, TÜ Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava 2. aasta üliõpilane (1000 eurot)
Kaie-Mari Hanikat, Pärnu kolledži turismi ja hotelliettevõtluse 2. aasta üliõpilane (1000 eurot)
Kadri Orula, TÜ Pärnu kolledži heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimise õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)
Lauri Kepler, TÜ Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava 2. aasta üliõpilane (1000 eurot)

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium
Eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (meditsiinifüüsika ja biomeditsiinitehnika) eriala õppimist.

Stipendiaat:
Alvar Aasna, TÜ/TTÜ biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava 2. aasta magistrant

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Eesmärgiks on toetada TÜ sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkonna magistrante, doktorante, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiaadid:
Deniss Sõritsa, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1500 eurot)
Kadri Rekker, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot)
Daisy Kudre, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna rahvatervishoiu õppekava 1. aasta magistrant (3000 eurot)
Birgitta Ots, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot)
Gert Sinoloo, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot)
Anastasia Pavelkovich, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2200 eurot)
Elen Vettus, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna onkoloogia õppekava 4. aasta arst-resident (2300 eurot)

Ruth Käbini stipendium
Eesmärgiks on toetada arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

Stipendiaadid:
Silver Heinsar, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 6. aasta üliõpilane (1000 eurot)
Hanna Kadri Metsvaht, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane (1000 eurot)

Puhk-Mörneri stipendium
Eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.

Stipendiaadid:
Karin Visnapuu, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)
Taavi Koppel, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)

Heinz Martin Ederma stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on toetada keemia õppekava üliõpilasi, kelle uurimistöö on seotud orgaanilise peensünteesiga. 

Stipendiaat:
Mihkel Ilisson, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot)

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ üliõpilaste õppe-, teadus  või ühiskondlikku tegevust, mis on seotud eesti rahvuslike küsimuste väliseestlusega.  

Stipendiaat:
Liisi Veski, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna filosoofia õppekava 1. aasta doktorant (1500 eurot)

Ahti Pae stipendium
Eesmärk toetada ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivaid üliõpilasi. 

Stipendiaat:
Kristin Saar, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna riigiteaduste õppekava 2. aasta üliõpilane (1000 eurot)

Teldersi sihtraha
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ õigusteaduse õppekava üliõpilaste osalemist Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtu võistlusel.


Stipendiaadid:
Alan Paas, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (200 eurot)
Taavi Kõiv, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant (200 eurot)
Helery Maidlas, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane (200 eurot)
Carmel Tellis, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane (200 eurot)
Heli Hirsik, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (200 eurot)

TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada edukalt loodus- ja täppisteaduste valdkonna rahvusvahelistel ja riiklikel olümpiaadidel ning teadustööde konkurssidel osalenud TÜ teaduskooli vilistlaste osalemist Center For Applied Rationality seminaridel.

Stipendiaadid:
Elo Maria Pauman, Hugo Trerffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane (4419 eurot)
Hanna Britt Soots, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika õppekava 1. aasta üliõpilane (4419 eurot)
Oleg Košik, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna süsteemibioloogia teadur (4419 eurot)

Perekond Maimetsa stipendium Eesti Muusika- ja teatriakadeemia üliõpilastele
Stipendiumi eesmärk on toetada Eesti Muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooni ja muusikateaduse eriala edukate üliõpilaste õpinguid.

Stipendiaat: 
Ekke Västrik, EMTA kompositsiooni eriala 1. aasta magistrant

Palju õnne kõikidele stipendiaatidele!

Täpsem informatsioon: Triin Vakker, triin.vakker@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773