2016/2017. õppeaasta esimesed stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ SIHTASUTUSE  STIPENDIUMID  SEPTEMBRIS 2016

  • Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

  • Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot.  
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)