2015. aasta Euroopa Komisjoni praktika stipendiumi ja Lev Vassiljevi stipendiumi tulemused on selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
2015. aasta Euroopa Komisjoni praktika stipendiumi pälvis TÜ õigusteaduskonna 1. aasta magistrant Mari Haamer. Laureaat soovib stipendiumi kasutada 2016. aasta kevadel Brüsselis planeeritava Euroopa Komisjoni praktika elamiskulude katmiseks.

Stipendium on mõeldud üliõpilastele, kes plaanivad sooritada või on juba sooritamas praktikat Euroopa Komisjoni juures.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

2015. aasta Lev Vassiljevi nimelise uurija-stipendiumi suurusega 19 800 eurot pälvis 3-liikmeline töögrupp koosseisus Jüri Jagomägi, Eda Jagomägi ja Heino Mardiste. Stipendiumi rahastab AS Regio.

Stipendiumi eesmärk on kirja panna 1960-2010. aastal Eesti kartograafias loodud unikaalsemate (tarkvara)tehnoloogiate kirjeldused ja kasutuslood. Stipendiumi määramisel arvestati taotlejate teadmisi uuritavast perioodist, kogemusi kõnealuses valdkonnas ning tegevusplaani põhjalikkust.

TÜ geograafia programmijuhi ja stipendiumikomisjoni liikme Raivo Aunapi sõnul väärib teema Eesti kartograafia ajaloo seisukohalt uurimist ja talletamist ning laureaadid on olnud Eesti kartograafia taastamise juures ja on selle teema asjatundjad.

Lisaks uurija-stipendiumile antakse sellel aastal välja ka Lev Vassiljevi nimeline üliõpilasstipendium, millele saavad kandideerida kartograafia valdkonna magistrandid ja doktorandid Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist. Stipendiumi suurus on 1 000 eurot.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium loodi TÜ sihtasutuse juurde Tartu Ülikooli ökoloogia- ja maateaduse instituudi geograafia osakonna poolt oma kauaaegse õppejõu dots. Lev Vassiljevi (22.09.1920 – 28.12.2009) mälestuseks. Stipendiumi eesmärk on populariseerida kartograafia-alaseid õpinguid, uurimis- ja teadustööd.

Stipendiumi väljaandmist on võimalik toetada tehes oma annetus Tartu Ülikooli sihtasutuse arveldusarvele EE471010102026293006 SEB pangas või EE532200221010373441 Swedbankis.

Lisainfo: Katrin Pärn, TÜ sihtasutuse assistent, tel 737 5852 või 56 571 221, tysiht@ut.ee, www.sihtasutus.ut.ee