2015/2016. õppeaasta esimesed stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ SIHTASUTUSE  STIPENDIUMID  SEPTEMBRIS 2015

  • Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

  • Südameapteegi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna proviisori õppekava kõikide tasemete edukad üliõpilased, kes omavad väga häid tulemusi õppetöös, on valmis kohtuma Südameapteegi esindajatega ning valmis läbima praktika ning asuma tööle Südameapteegis.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

  • Ravimitootjate Liidu stipendium 1 stipendium 1 000 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud terviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid (nii üliõpilased kui teadurid).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

  • Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot.  
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

  • Matemaatika-informaatikaõpetaja stipendium magistriõppe üliõpilastele – 8 stipendiumit á 300 eurot kuus
Stipendium on loodud Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna koostöös Tartu Ülikooli sihtasutusega. Stipendiumi statuudiga saab tutvuda siin. Täpsem informatsioon matemaatika-informaatikateaduskonnast.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2015!
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)