2014. aasta Peeter Põllu stipendiumi pälvis TÜ haridusteaduste doktorant Ingrid Koni — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Ingrid Koni õpib Tartu ülikooli haridusteaduste doktoriõppes ja töötab haridusuuringute nooremteadurina pedagoogika osakonnas.

Haridus- ja teadusministeeriumi, Tartu ülikooli haridusteaduskonna ning Tartu ülikooli sihtasutuse poolt õpetajakoolituse toetuseks ja õpetajakutse tunnustamiseks loodud stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Teadusuuringutes on Ingrid Koni keskendunud õpetajate õppetöö planeerimise uurimisele ning on sel teemal mitmete kõrgel tasemel teaduspublikatsioonide autor ja kaasautor.

Ingrid Koni doktoritöö juhendaja, professor Edgar Krulli sõnul on Koni uurimisteema õpetajakoolituse jaoks väga oluline. „Ingrid on teadustöös visa ja kohusetundlik ning täidab mitmeid ühiskondlikke kohustusi, esindades doktorante erinevates esinduskogudes,“ märkis professor Krull.

Pedagoogika osakonna juhataja dotsent Merle Taimalu tunnustab Ingrid Koni suhtumist õppejõutöösse: „Ingrid annab endast parima, et tudengitele asjad selgeks saaksid. Üliõpilaste tagasiside tema ainetele on hea.“

Stipendiumikomisjoni esindaja Karmen Trasbergi sõnul oli komisjoni otsus üksmeelne, kui viieteistkümne kandidaadi seast Ingrid Koni kandidatuuri eelistas. „Tegu on pühendunud doktorandi, õppejõu ja noore emaga.“

Peeter Põllu stipendiumiga aidatakse kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetatakse õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös. Stipendium suurus on 1920 eurot, sellele saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased.

Peeter Põllu stipendium antakse traditsiooniliselt üle omaaegse rektori ja haridusministri Peeter Põllu mälestuspäeval toimuval üliõpilaste teaduskonverentsil. Möödunud aastal sai stipendiumi kasvatusteaduste üliõpilane Raili Allas.

Peeter Põllu stipendium jätkab Tartu linnaomavalitsuse ja Tartu ülikooli 1931. aastal Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika ala populariseerimiseks loodud toetusraha fondi traditsiooni. Stipendium taasasutati 2008. aastal Peeter Põllu 130. Sünniaastapäeval haridus- ja teadusministeeriumi, Tartu ülikooli haridusteaduskonna ning Tartu ülikooli sihtasutuse poolt.

Lisainfo: Karmen Trasberg, TÜ haridusteooria lektor, stipendiumikomisjoni esindaja, tel 737 6475, karmen.trasberg@ut.ee.