2014/2015. õppeaasta esimesed stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ SIHTASUTUSE  STIPENDIUMID  SEPTEMBRIS 2014

  • Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamises stipendium – 1 stipendium 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).
    Uuri stipendiumi kohta lähemalt...
  • Ravimitootjate Liidu stipendium 1 stipendium 1 000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatudterviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid(nii üliõpilased kui teadurid).
    Uuri stipendiumi kohta lähemalt...
  • Fortumo stipendium5 stipendiumit á 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideeridamatemaatika-informaatikateaduskonna 2. aasta informaatika eriala bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppetöös ning on aktiivsed informaatikaalases teadus- ja arendustegevuses.
    Uuri stipendiumi kohta lähemalt...
Taotlused stipendiumitele  kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee  tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)