2013. aasta kevadsemestri esimesed konkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
1. märtsist on avatud konkursid KPMG stipendiumile (tähtaeg 1.aprill), Erich Rannu perekonna stipendiumitele (tähtaeg 1.mai), Lydia ja Felix Krabi stipendiumitele (tähtaeg 1.aprill) ja Linda Martis-Jaansoni stipendiumile (tähtaeg 1.aprill).

KPMG stipendiumi suuruseks on 1 300 eurot ja sellele saavad kandideerida edukad majandusteaduskonna üliõpilased, kes on täitnud õppekava bakalaureusetasemel 90 EAP ulatuses ja magistriõppes 60 EAP ulatuses ning kelle keskmine hinne on vähemalt 4.0

Erich Rannu perekonna stipendiumiteks on välja kuulutatud 6 400 eurot (stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumi komisjon). Kandideerida saavad majandusteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased ja doktorandid, samuti infotehnoloogia- ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus. Stipendiumile kandideerimise eelduseks on essee (kuni 3  lk.), mis selgitab taotleja arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning eetika tähtsusest majanduse arengus.

Lydia ja Felix Krabi stipendiume on välja kuulutatud 5 tükki, iga stipendiumi suurus on 1 000 eurot. Kandideerida saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteaduste (bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia) erialade kõikide tasemete üliõpilased.

Linda Martis- Jaansoni stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot ja sellele saavad kandideerida kehakultuuriteaduskonna bakalaureusetaseme viimase aasta üliõpilased ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad sügisel Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistriõppes. Eelistatud on võimlemise valdkonnaga seotud üliõpilased.