2012.a. kevadsemestri stipendiumite saajad — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Erich Rannu perekonna stipendium - majandusteaduskonna üliõpilaste toetuseks
 • Jürgen Kaevats - 3.a. bakalureusetaseme üliõpilane
 • Maarja Dahl - 1.a. magistrant
 • Uku Varblane - 1.a. doktorant
KPMG stipendium -majandusteaduskonna üliõpilaste toetuseks
 • Andrus Lukke - 1.a. magistrant
Fontese stipendium - inimkapitali juhtimise valdkonnas teadustööd tegeva doktoradi toetuseks
 • Eneli Kindsiko - majandusteaduskonna 2.a. doktorant
Perekond Maimetsa stipendium - rakubioloogia eriala magistrantide ja doktorantide toetuseks
 • Marko Lõoke - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 4.a. doktorant
Perekond Maimetsa stipendium - muusikaakadeemia üliõpilaste toetuseks
 • Aare Tool - EMTA 1.a. muusikateaduse doktorant
Ole Golubjatnikovi stipendium - meditsiinifüüsika valdkonna üliõpilaste toetuseks
 • Dmitri Śutov - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1.a. magistrant
Peeter Põllu stipendium - õpetajakoolituse üliõpilaste toetuseks
 • Lii Kaudne - sotsiaal- ja haridusteaduskonna 2.a. magistrant
Playtechi stipendium - informaatika ja infotehnoloogia üliõpilaste toetuseks
 • Tiina Turban - matemaatika-informaatikateaduskonna 3.a. bakalureusetaseme üliõpilane
 • Nataliia Semenenko - matemaatika-informaatikateaduskonna 1.a. magistrant
 • Tõnis Truumaa - matemaatika-informaatikateaduskonna 1.a. magistrant
Andreas ja Elmerice Traksi stipendium - arst-esidentide, üliõpilaste ja teadlaste enesetäiendamise toetamiseks USA ja Euroopa ülikoolides ja kliinikutes
 • Marju Raukas - 2.a. arst-resident
 • Kaja-Triin Laisaar - arstiteaduskonna 2.a. doktorant
 • Mart Raamat - sotsiaal ja haridusteaduskonna 1.a. magistrant
 • Andres Reiljan - sotsiaal ja haridusteaduskonna 1.a. magistrant
 • Liisi Rammo - arstiteaduskonna 4.a. üliõpilane
 • Janek Vilisaar - 3.a. arst-resident
Prof. Olevi Kulli mälestusstipendium - ökoloogia eriala üliõpilaste ja teadurite toetuseks
 • Liisi Nõgu - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3.a. bakalureusetaseme üliõpilane
Sten Luiga stipendium - vaimuhaiguste ja nende ennetamise meditsiiniliste ja õiguslike probleemidega tegelevate doktorantide toetuseks
 • Liina Haring - arstiteaduskonna 4.a. doktorant
Toomas Lapi tõlkestipendium - Põhjamaade keeltest tõlkijate toetuseks
 • Mart Kuldkepp - filosoofiateaduskonna teadur, tõlkija
Edith Reimani stipendium - demokraatia, õigluse ja õigusriikluse teemat uurivate naisüliõpilaste toetuseks
 • Kärt Pormeister - õigusteaduskonna 1.a. magistrant
 • Mariliis Toomiste - filosoofiateaduskonna 2.a. magistrant
Leedu üliõpilase stipendium
 • Lukas Pukelis - sotsiaal ja haridusteaduskonna 1.a. magistrant
Eestikeelse terminoloogia arendaja stipendium - üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks, kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mistahes teadustöö osana
 • Kai Rünk - loodus- ja tehnoloogiateaduskonna teadur
 • Eva Piirimäe - sotsiaal- ja haridusteaduskonna vanemteadur
 • Kats Kivistik - sotsiaal- ja haridusteaduskonna doktorant
 • Kristel Uiboaed - filosoofiateaduskonna doktorant
 • Uno Veismann - TÜ emeriitdotsent
 • Astrid Saava - TÜ emeriitprofessor
 • Karin Paulus - EKA lektor
 • Liisi Śahmatova - arstiteaduskonna doktorant
Teldersi stipendium -TÜ võistkonna toetuseks rahvusvahelisel Teldersi harjutuskohtu võistlusel

Teaduskooli stipendiumid - TÜ teaduskooli õpilaste toetuseks, kes saavutasid üleriiklikel olümpiaadidel auhunnalised kohad

Kevadsemestri stipendiumite summa kokku 53 695 eurot