2008.a. sügissemestri stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUSE STIPENDIUMID 2008.A. SÜGISSEMESTRIL

Eesti Mobiiltelefoni stipendium - 20 000 krooni. Taotleda saavad informaatika ja infotehnoloogia eriala üliõpilased. Eelduseks on essee teemal "Minu e-riik: mida ma sellelt ootan?"

Estraveli stipendiumid - kokku 45 000 krooni. Stipendiumite suurus sõltub taotlustest. Taotleda saavad kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased ja noorteadlased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kaleva Traveli stipendiumid - kokku 100 000 krooni. Stipendiumite suurus sõltub taotlustest. Taotleda saavad kõikide teaduskondade magistri- ja doktoritaseme üliõpilased oma õppereiside toetuseks.

Ruth Käbini stipendiumid - 2 stipendiumi ´a 10 000 krooni. Taotleda saavad arstiteaduskonna põhiõppe edukad üliõpilased, samuti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide tegevuses osalemiseks.

Liisa Kolumbuse stipendiumid - 2 stipendiumi ´a 20 000 krooni. Taotleda saavad arstiteaduskonna edukad doktoriõppe üliõpilased.

Eugen Püssi stipendium - 2 stipendiumi ´a 10 000 krooni. Taotleda saavad arstiteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased.

Leander Georg Vehiku stipendium - 10 000 krooni. Taotleda saavad arstiteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased.

Karl ja Erika Inno stipendium - 20 000 krooni. Taotleda saavad edukad majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Voldemar Jaanbergi stipendium - kokku 30 000 krooni. Stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumi komisjon. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistri- ja doktoritaseme edukad üliõpilased ning noorteadlased ja õppejõud (kuni 41. aastased).

Fred Kudu stipendium - 15 000 krooni . Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased.

Eesti Olümpiakomitee stipendium - 30 000 krooni. Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased, kes omavad väljapaistvaid tulemusi õppetöös ja spordiliikumise edendamises.

Valter Niiluse stipendiumid - 2 stipendiumi ´a 10 000 krooni. Stipendiumi saavad taotleda läänemere-soome keelte ja eesti murrete valdkonnaga tegelevad kõigi tasemete edukad üliõpilased.

Paul Saagpaku stipendium - 10 000 krooni. Taotleda saavad eesti või inglise keelt põhiainena õppivad bakalureuse ja magistriõppe viimase aasta üliõpilased.

Paul ja Marta Lannuse stipendium - 10 000 krooni. Taotleda saavad geoloogia ja geograafia eriala ja eest lähiajaloo viimase aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Simon Levini stipendium - 50 000 krooni. Taotleda saavad õigusteaduskonna magistritaseme üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppetöös ja karistusõiguse, kriminaalmenetluse, kriminoloogia või õiguspsühholoogia alases teadustöös.

Urmas Sõõrumaa stipendiumid - 2 stipendiumi ´a 25 000 krooni. Taotleda saavad edukad õigusteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased (alates 3. semestrist), kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös, on tulemuslikult kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed inimesed.

Prof. Ilmar Rebase stipendium - 10 000 krooni. Taotleda saavad edukad õigusteaduskonna viimase aasta bakalureuseõppe üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Tartu Raefondi stipendiumid ja preemiad - 10 stipendiumi ´a 10 000 krooni ja 100 000 krooni preemiateks. Stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Preemiad on mõeldud Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Seitsmenda Samba stipendium - 50 000 krooni. Taotleda saavad kõikide erialade bakalaureuseõppe kahe viimase aasta üliõpilased, magistrandid või doktorandid, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös ning ühiskondlikus tegevuses.

Silvere-Panti stipendiumid - 4 stipendiumi ´a 15 000 krooni. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Leedu stipendium - 10 000 krooni. Taotleda saavad Leedust pärit Tartu Ülikoolis õppivad või õppima asuvad üliõpilased.