2006.a. stipendiumide ja preemiate kätteandmine TÜ ajaloo muuseumi valges saalis — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus andis 30.novembril ajaloo muuseumi valges saalis pidulikult kätte selle aasta sügissemestri stipendiumid 41-le stipendiaadile ja preemiad 8-le laureaadile kokku summas 665 000 krooni.

Esmakordselt anti sel aastal välja Valter Niiluse preemia eesti murrete uurimisgrupile (Pire Teras, Tuuli Tuisk, Pärtel Lippus, dots. Ellen Niit) ja Urmas Sõõrumaa stipendiumid kahele õigusteaduskonna üliõpilasele (Maarja Torga ja Liis Halling)

TÜ Raefondi stipendiumid andis kätte Tartu Linnavolikogu esimees hr. Aadu Must.

Kaleva Traveli reisistipendiumid andis kätte firma Tartu büroo müügijuht pr. Rita Oot

Sihtasutuse usalduskogu poolt osales stipendiumide kätteandmisel TÜ teadusprorektor ja sihtasutuse usalduskogu liige prof. Ain Heinaru

Fotogalerii stipendiumide üleandmisest : http://foto.ut.ee/fotogalerii/2006/TY_97/TY_Sihtasutuse_stip_06