2006.a. Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumikonkurss on alanud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Sihtasutus kuulutas välja järjekordse konkursi Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumile. Stipendiumi suuruseks on 200 000 krooni ja sellele saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktorandid, teadurid ja õppejõud, kes jätkavad kraadiõpinguid või teadustöö tegemist välismaal.

Prioriteetsete teadusvaldkondadena on teaduskonnad välja pakkunud järgmised valdkonnad:
 • FL - "Eesti keel ja kultuur üleilmastuvas maailmas"
 • US - "Religioonidevaheline dialoog tänapäeva maailmas"
 • OI - "Keskkonnaõigus"
 • AR - "Hambaarstiteadus"
 • SO - "Rituaalide sotsiaalne legitiimsus"
 • MT - "Arvutiteadus"
 • KK - "Liikumis- ja sporditeadused"
 • HT - "Hariduse efektiivsuse ja üldpedagoogikaalased uuringud"
 • MJ - "Tööturg ja sotsiaalne kapital"
 • BG - "Maateadused"
 • FK - "Materjalitehnoloogia"
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2007.a.