2005. aasta toetajate koosolek — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuse toetajate koosolek toimub 08. aprillil kell 14.00 kuni 16.00 Ülikooli Vana Kohviku Talveaias. Kutsutute registreerimine kuni 28.03.2005 tel. 52 16 820 või ruth.kotsar@ut.ee

Toetajate koosolekul andis Sihtasutus aru möödunud majandusaasta töötulemustest ja ühtlasi avaldas austust ja tunnustust neile eraisikutele ja firmadele, kes on aidanud Sihtasutusel tema ülesandeid parimal viisil täita.

Koosoleku avas Sihtasutuse usalduskogu esimees Aare Tark, kes andis üle Sihtasutuse tänukirjad möödunud aasta toetajatele. Tänukirja olid vastu võtma tulnud Eesti Panga president hr. Vahur Kraft, Hermann Reiside juhataja hr. Jukka Petiläinen, Tartu abilinnapea hr. Georg Aher, Hansapanga Lõuna-Eesti teenindus- ja müügijuht Oksana Tolmatshova. Samuti kuulub meie tänu AS-le Koolibri, Eesti Olümpiakomiteele, Reisibüroole Esravel, Udo Mällole, Ilse Lehistele, perekond Paglantile, Ago Petersile, Arvo Bruno Edermale ja Ülo E. Leppikule.

Väikese tervitussõnavõtuga astus üles Tartu Ülikooli rektor prof. Jaak Aaviksoo

Sihtasutuse juhatuse liige Ruth Kotsar andis ülevaate eelmise majandusaasta tulemustest ja tähtsamatest sündmustest.

Koosolek jätkus vabamas õhkkonnas, kus kokkutulnud said võimaluse vabaks suhtluseks. Meeleolukaks kujunes hr. Rein Kilgi korraldatud ringkäik vastselt renoveeritud Vanas Kohvikus ja hilisem mõttevahetus nähtu ja kuuldu üle.

Täname veelkord kõiki osavõtjaid ja lisame siia pildigalerii aadressi, kus on võimalik olnut meenutada ja osa saada neil, kes kohale tulla ei saanud.

http://video.ut.ee/fotogalerii/