20. veebruaril antakse üle Ernst Jaaksoni mälestusstipendium ja Lennart Meri teadustöö auhinnad — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu ülikooli sihtasutus annab reedel, 20. veebruaril Tartu ülikooli aulas toimuval Eesti Vabariigi kontsertaktusel välja 12 000 euro suuruse Ernst Jaaksoni stipendiumi ja kaks Lennart Meri teadustöö auhinda koguväärtuses 5000 eurot

Ernst Jaaksoni stipendium on teadaolevalt suurim üliõpilasele või teadurile antav erastipendium Eestis. Mälestusstipendiumiga soovitakse toetada õpinguid välismaal või teadustööd jätkavaid Tartu ülikooli doktorante, teadureid ja õppejõude.

Tänavuse 12 000 euro suuruse stipendiumi saab TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna geoinformaatika vanemteadur Evelyn Uuemaa, kelle peamisteks uurimisvaldkondadeks on maastiku analüüs ning aineringe ja maastikumustri vahelised seosed ja nende modelleerimine.

Stipendium võimaldab Uuemaal jätkata kahe aasta jooksul teadustööd järeldoktorantuuris Uus-Meremaal asuvas National Institute of Water and Atmospheric Research keskuses, kus ta viib ellu projekti „Märgaladele optimaalse suuruse ja asukoha leidmine efektiivseima toitainete ärastuse tagamiseks põllumajanduslikest valglatest kasutades ruumianalüüsi ja modelleerimist“.

Tartu ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professori Ülo Manderi hinnangul on Uus-Meremaa praktilised kogemused valglate majandamise osas väärtuslikud nii Eestile kui ka Euroopa Liidule laiemalt, võimaldades siin ellu viia efektiivsemat põllumajanduspoliitikat. „Saadavad teadmised ja kogemused on otseselt vajalikud stipendiaadi praeguse teadustöö ja projektide jaoks Tartu ülikoolis,“ sõnas Mander.

Lennart Meri teadustöö auhinna fond loodi 2007. aastal, et jäädvustada taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimese presidendi, TÜ sihtasutuse patrooni Lennart Meri mälestust.

Fondiga soovitakse tunnustada ja väärtustada teadustegevust ühiskonnas, sh TÜ õppejõudude, teadustöötajate ning üliõpilaste hulgas ja aidata kaasa teadustööde kvaliteedi parandamisele.

Sel aastal saab 3500 euro suuruse Lennart Meri teadustöö auhinna TÜ filosoofiateaduskonna uusima aja ajaloo dotsent Jaak Valge monograafia „Punased I” eest.

1500 euro suuruse stipendiumi saab Kertu Anni, loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas geograafia erialal kaitstud magistritöö „Linna ja selle lähialade struktuuri kujunemine Tartu linnaregiooni näitel“ eest.

Lennart Meri teadustöö auhinna laureaat saab koos stipendiumi üleandmisega aunimetuse „Lennart Meri teadustöö auhinna laureaat” ning raamatu Lennart Merist.

Lisainfo: Triin Vakker, TÜ sihtasutuse juhataja, tel: 737 5852, e-post: triin.vakker@ut.ee.