1. veebruarini saab esitada taotlusi Ernst Jaaksoni mälestusstipendiumile ja Lennart Meri teadustöö auhinnale — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Lennart Meri teadustöö auhind   – 1500 eurot magistritöö eest ja 3000 eurot muu teadustöö (k.a doktoritöö) eest.

Lennart Meri teadustöö auhind antakse välja Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö (kaasa arvatud doktoritöö) aurorile või autorite kollektiivile. Konkursile võivad Tartu Ülikooli magistri- ja muude teadustööde autorid või autorite kollektiivid esitada eeltoodud valdkondades taotluste esitamise tähtajale eelnenud kalendriaastal hindele A kaitstud magistritöid ja samal ajavahemikul kaitstud või ilmunud kõrgetasemelisi teadustöid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2015.

Loe stipendiumi kohta lähemalt...

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – 12 000 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorandid, teadurid ja õppejõud.

Stipendiumi saaja peab olema eesti rahvusest Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:

Filosoofiateaduskond “Humanitaarteadused”
Usuteaduskond “Ühiskond ja religioon”
Õigusteaduskond “Rahvusvaheline õigus”
Arstiteaduskond “Spordimeditsiin”
Sotsiaal- ja haridusteaduskond “Solidaarsus ja suveräänsus tänapäeva maailmas”
Kehakultuuriteaduskond “Liikumis- ja sporditeadused”
Majandusteaduskond “Teaduspoliitika”
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond “Loodusteadused ja tehnoloogia”
Matemaatika-informaatikateaduskond “Matemaatika (funktsionaalanalüüs)”

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2015.

Loe stipendiumi kohta lähemalt...

Taotlused stipendiumitele  kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks  2015 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee  tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker)