1.veebruaril avanesid esimesed kevadsemestri stipendiumikonkursid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse stipendiume kogusummas 6 400 eurot Stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Taotlejal tuleb lisaks elektroonsele taotlusele sihtasutuse kodulehel esitada paari leheküljeline essee, mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majandusarengus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

KPMG stipendium

Välja kuulutatakse üks 1 300 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:
  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 60 AP (90 EAP) ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 40 AP (60 EAP) ja silmapaistvad õpitulemused)
  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
  • valmisolek kohtuda OÜ KPMG Baltics esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.märts

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumifondi suurus on 8640 eurot

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles esitatakse põhjendus stipendiumi taotlemiseks, stipendiumi kasutamise eelarve, uurimistöö teema ja lühikokkuvõte erialasest tegevusest ning isikuandmed;
  • teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt aadressil: tysiht@ut.ee;
  • üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega;
  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Dokumendid esitada hiljemalt 1. märtsiks Tartu Ülikooli Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50 090 Tartu.

Kõikide konkursside kohta saab täpsemat informatsiooni sihtasutuse kodulehelt www.ut.ee/sihtasutus rubriigist "Taotle stipendiumi" või sihtasutusest tel. 5216820, 7375852 või e-aadressilt tysiht@ut.ee

Elektrooniline taotlusvorm asub sihtasutuse kodulehel eespooltoodud rubriigis ja sisaldab taotleja CV-d, ülevaadet ühiskondlikust ja teadustegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet.

Paberil esitatavad dokumendid palume saata TÜ Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu ja elektroonilised dokumendid e-aadressile tysiht@ut.ee