1.veebruaril algavad konkursid 2011.a. kevadsemestri stipendiumitele — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse neli 1600 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Taotlejal tuleb lisaks elektroonsele taotlusele sihtasutuse kodulehel esitada paari leheküljeline essee, mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majandusarengus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

KPMG stipendium

Välja kuulutatakse üks 1278 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:
  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 60 AP (90 EAP) ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 40 AP (60 EAP) ja silmapaistvad õpitulemused)
  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;
  • valmisolek kohtuda OÜ KPMG Baltics esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.märts

Simon Levini mälestusstipendium

Välja kuulutatakse üks 3195 euro suurune stipendium

Stipendiumi on välja pannud Advokaadibüroo Glikman & Partnerid toetamaks ühe Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistritaseme üliõpilase teadustööd kriminaalõiguse, kriminaalmenetluse, kriminoloogia või õiguspsühholoogia valdkonnas.

Konkursist osavõtuks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu ja ülevaade valmivast või kavandatavast uurimistööst (elektrooniliselt)

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts

Udo Mällo stipendium

Välja kuulutatakse kaks 1300 euro suurust stipendiumi ja üks 880 euro suurune stipendium.

1. Stipendiumile saab konkureerida iga Eesti avalik-õigusliku ülikooli magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava neljandal või viiendal kursusel ning doktoriõppe õppekaval õppiv üliõpilane, kes esitab konkursil osalemiseks nägemuse, kuidas kavatseb õpingute ajal omandatud teadmisi kasutada iseenda ning Eesti riigi ja rahva hüvanguks.

2. Stipendiumile kandideerijale tuleb kasuks vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, vaimulikes, noorte- või kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, kultuuri- või vabatahtliku töö organisatsioonid vms).

3. Stipendiumikonkursil osalemiseks on vajalik järgmiste dokumentide esitamine:
  • TÜ SA elektrooniline taotlusvorm
  • motiveeritud avaldus stipendiumi saamiseks, milles on mh. käsitletud seda, kuidas stipendiumit õpingute või teadustöö edendamiseks kasutatakse (esitada elektrooniliselt või paberil);
  • kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide äranäitamisega ja võimalusel koopia bakalaureusekraadi diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (esitada elektrooniliselt või paberil).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1.märts

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumifondi suurus on 8640 eurot

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles esitatakse põhjendus stipendiumi taotlemiseks, stipendiumi kasutamise eelarve, uurimistöö teema ja lühikokkuvõte erialasest tegevusest ning isikuandmed;
  • teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt aadressil: tysiht@ut.ee;
  • üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega;
  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Dokumendid esitada hiljemalt 1. märtsiks Tartu Ülikooli Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50 090 Tartu.

Kõikide konkursside kohta saab täpsemat informatsiooni sihtasutuse kodulehelt www.ut.ee/sihtasutus rubriigist "Taotle stipendiumi" või sihtasutusest tel. 5216820, 7375852 või e-aadressilt tysiht@ut.ee

Elektrooniline taotlusvorm asub sihtasutuse kodulehel eespooltoodud rubriigis ja sisaldab taotleja CV-d, ülevaadet ühiskondlikust ja teadustegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet.

Paberil esitatavad dokumendid palume saata TÜ Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu ja elektroonilised dokumendid e-aadressile tysiht@ut.ee