1. novembrini saab kandideerida TÜ sihtasutuse stipendiumitele — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Kuni  1. novembrini  saab taotlusi esitada TÜ Sihtasutuse stipendiumitele, mida jagatakse kahekümnest erinevast fondist kokku üle 90 tuhande euro suuruses summas.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb  sisestada TÜ sihtasutuse kodulehel või esitada vabavormilisena stipendiumite puhul, kus seda on eraldi nõutud.

Raefondi preemia esildised palume saata samaks kuupäevaks TÜ sihtasutusele sisepostiga või aadressil Ülikooli 18 50090 Tartu.

Kogu informatsioon  stipendiumikonkursside kohta on üleval sihtasutuse kodulehel ning info jõuab ka teaduskondade kodulehtedele, listidesse ja teistesse infokanalitesse.

Alati võib küsimustega pöörduda ka otse sihtasutusse tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker) või saata meile e-kiri tysiht@ut.ee

KANDIDEERI JULGELT ISE  JA ÄRA UNUSTA ESITAMAST OMA TUBLIT KOLLEEGI RAEFONDI PREEMIALE!

TAOTLE STIPENDIUMIT!