1. aprillil avanes viis uut stipendiumikonkurssi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Alates 1.aprillist on võimalik taotleda järgmisi stipendiume:

Professor Olevi Kulli stipendium 1000 eurot - taotleda  saavad kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Edith Reimani stipendium 1500 eurot - taotleda saavad  sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile. Taotlejate hulgast eelistab stipendiumi asutaja sel aastal üliõpilasi, kelle uurimistöö teema seostub identiteedi küsimustega. Stipendiumi eesmärgiks on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide  magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

SA Dharma Sten Luiga stipendium 2000 eurot -  taotleda saavad TÜ doktorandid, kelle teaduslikud tööd on suunatud vaimuhaiguste leviku ennetamise, ravi, eneseabi alase tegevuse ja vaimuhaigete õiguste kaitsele suunatud süsteemi loomisele.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumiteks on välja kuulutatud kokku 10 000 eurot - taotleda saavad TÜ arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid, arst-residendid, majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad. Stipendiumi eesmärgiks on toetada õppimist või enesetäiendamist USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilasele 1000 eurot - taotleda saavad EMTA heliloomingu eriala üliõpilased.

Samas kestab veel konkurss Perekond Rannu stipendiumitele