Toetusviisid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Toetusviisid


TÜ Sihtasutus jagab stipendiume üliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele ning aitab koguda annetusi Tartu Ülikoolile oluliste eesmärkide täitmiseks. Tehtud annetus võimaldab toetada üliõpilaste haridustee jätkamist, tunnustada tunnustamist väärivaid üliõpilasi, õppejõude ja teadureid ning kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

Tänu toetajatele oleme andnud stipendiume enam kui kahetuhandele silmapaistvale üliõpilasele ja teadlasele kogusummas üle kahe miljoni euro.

Annetamine meie fondidesse

Annetuste tegemiseks on mitu võimalust - saab teha annetuse juba olemasolevatesse fondidesse, luua uus nimeline stipendiumifond või toetada käimasolevaid kampaaniaid.

  • Meil on enam kui 90 stipendiumifondi, mille seast saab valida toetamiseks meelepäraseima siin.
  • Kui on soov toetada mõnda käimasolevat kampaaniat, siis meelepäraseima saab leida siin
  • Annetusi fondidesse ootame ka sihtasutuse arveldusarvetele:
Swedbank EE532200221010373441 
SEB pank EE471010102026293006
Selgituseks palume kindlasti juurde märkida toetatava fondi nime.

Annetus tähtpäevade puhul

Paludes kingituste asemel toetada mõnda sihtasutuse olemasolevat või teie poolt asutatud fondi, on teil võimalus toetada Tartu Ülikooli teadustööd, teadlasi ja üliõpilasi teile olulises valdkonnas. 

Muuda oma pärand mälestusfondiks

Testamendi alusel tehtud pärandus on üks võimalus jäädvustada oma nimi tulevastele põlvedele. Ülikooli sihtasutus asutab testamendis jäetud juhtnööride põhjal mälestusfondi pärandaja soovitud nimega ja soovitud eesmärgil.
Samuti võitab sihtasutus vastu mitterahalisi varalisi annetusi nagu kinnisvara ja väärtpabereid. Väärtpaberite ja mitterahaliste varaliste annetuste, samuti välisarveldustega seotud küsimuste lahendamiseks tuleks ühendust võtta sihtasutuse esindajaga.

Loo nimeline fond 

Alates 50 000 eurost on võimalik asutada nimeline stipendiumi fond, mille vahendeid haldab edaspidi sihtasutus ning stipendiume makstakse fondi investeerimisest saadud kasumi arvel.
Väiksemate summadega on võimalik asutada stipendiumi fond, mida haldab edaspidi sihtasutus, kuid millest makstakse stipendiume välja igal aastal kokkulepitud summas kuni fondi vahendite ammendumiseni.
Võimalik on asutada otserahastatav nimeline stipendium, mille vahendeid sihtasutus ei halda ja mida toetaja rahastab kokkulepitud sagedusega.
Kui on soov luua uus nimeline stipendium, siis rohkem infot leiab siin.

Andke meile oma toetussoovist teada aadressil tysiht@ut.ee või võtke ühendust telefonil 737 5852 või 514 6113 (Katriin Fisch-Uibopuu, TÜ Sihtasutuse juhataja). Leiame üheskoos sobivaima lahenduse!