Loo uus stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Loo uus stipendium


TÜ Sihtasutus jagab stipendiume üliõpilastele ning teadlastele ja õppejõududele. Stipendiumid aitavad andekatel üliõpilastel keskenduda õppetööle ja teadmiste omandamisele ning annavad võimaluse tunnustada silmapaistvaid TÜ teadlasi ja õppejõude. 

Tänu enam kui 90 toetaja panusele oleme saanud välja anda anda üle 1000 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui 1,6 miljoni euroga. 

Enda või ettevõtte nimelise stipendiumi loomise kaudu:

  • aitate luua üliõpilastele parimad võimalused õppetööle keskendumiseks;
  • loote kontakti andekate üliõpilaste ja silmapaistvalte teadlastega;
  • aitate kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti tuleviku kujundamisele.
  • saate võimaluse tutvustada oma ettevõtet. 

Kui on soov luua uus nimeline stipendium, siis selle jaoks on mitu võimalust:

  • alates 50 000 eurost on võimalik asutada nimeline stipendiumi fond, mille vahendeid haldab edaspidi sihtasutus ning stipendiume makstakse fondi investeerimisest saadud kasumi arvel;
  • väiksemate summadega on võimalik asutada stipendiumi fond, mida haldab edaspidi sihtasutus, kuid millest makstakse stipendiume välja igal aastal kokkulepitud summas kuni fondi vahendite ammendumiseni;
  • võimalik on asutada otserahastatav nimeline stipendium, mille vahendeid sihtasutus ei halda ja mida toetaja rahastab kokkulepitud sagedusega.

Toetuse kasutamise reeglid pannakse kirja statuuti. Statuudiga saab toetaja määrata, kellele on stipendium suunatud ja millistele tingimustele peaks stipendiaat vastama.

Andke meile oma toetussoovist teada aadressil tysiht@ut.ee või võtke ühendust telefonil 737 5852.

Leiame üheskoos sobivaima lahenduse.

Tutvu ka juba olemasolevate fondide ning kampaania eesmärkidega