2017./2018. õppeaasta professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017./2018. õppeaasta professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium

2017/2018. õppeaasta professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendiumi pälvis Ester Oras, TÜ laboratoorse arheoloogia vanemteadur.

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 5000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded: 

Stipendiumi saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Kandidaadi uurimistöö võiks ühendada eri teadusalasid ja kombineerida teadustöö metoodikaid uudsel moel. Preemia määratakse eelneval kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (täitmata võib jätta taotlusvormi punktis 4 eelarvet ning majandusliku hetkeolukorra kirjeldust puudutavad read);
  • ülevaade eelneval kolmel aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 6 toodud kriteeriumidele (sisaldub taotlusvormis);
  • juhendava õppejõu soovitus (sisaldub taotlusvormis);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg: 

15. jaanuar 2018

Stipendium antakse üle:

Ülikooli aulas toimuval vabariigi aastapäeva aktusel 23. veebruaril 2018.

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)