Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2019./2020. õppeaasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. 
päeva veel
Algus: 10.10.2019Tähtaeg: 30.06.2020
Taotle
2019. aasta OÜ Sporrong Eesti ja Saaremaa valla stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima üliõpilased, kes lahendavad oma uurimistöö raames elektrokeemia valdkonda kuuluvat praktilist probleemi. 
päeva veel
Algus: 03.12.2019Tähtaeg: 31.12.2019
Taotle
2019./2020. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.11.2019Tähtaeg: 01.02.2020
Taotle
2020. aasta Väliseesti külalisprofessori stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima  Eesti päritolu teadlased, kes töötavad väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses.
päeva veel
Algus: 01.12.2019Tähtaeg: 01.10.2020
Taotle
2019./2020. aasta Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium
Stipendium on mõeldud magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppivale või töötavale isikule, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse
päeva veel
Algus: 15.12.2019Tähtaeg: 15.01.2020