Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.
päeva veel
Algus: 21.09.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Tartu Raefondi stipendium
Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes (https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng).  
päeva veel
Algus: 01.11.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Wise'i stipendium
Wise’i stipendium on Wise’i ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös väljaantav stipendium Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe naisüliõpilastele.
päeva veel
Algus: 01.02.2024Tähtaeg: 10.03.2024
Taotle
2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium
AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid.
päeva veel
Algus: 12.02.2024Tähtaeg: 20.03.2024
Taotle
2024. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumifondi asutas oma abikaasa mälestuseks pr. Nadia Walter-Tschisevsky.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Nadia Walteri stipendium
Fondi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium
Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium on moodustunud Eesti Rahvuskomitee poolt Tartu Ülikoolile eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul üleantud rahalistest vahenditest.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika erialade õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi neis tegevusvaldkondades Eestis.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium
Fondi eesmärk on toetada stipendiumitega kehakultuurialaseid magistriõpinguid ja soodustada üliõpilaste jätkamist magistriõppes pärast bakalureusekraadi omandamist Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis või rakenduskõrgahariduse omandamist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium
Lydia ja Felix Krabi stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada TÜ üliõpilaste loodusteaduse-alaseid õpinguid. Stipendiumi asutas hr Felix Krabi.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester)
Fondi eesmärk on toetada tehnoloogia arendamist ning juhtimise ja jätkusuutlikkuse õiguslikke ja regulatiivseid raamistikke. Stipendiumi eesmärk on laiendada teadmisi detsentraliseeritud tehnoloogiate võimalustest keerukate probleemide lahendamisel. Stipendiumi taotlusele tuleb lisada kirjalik essee.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 15.04.2024
Taotle
2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium
CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium on asutatud 1997. aastal AS Hermann Reisid poolt TÜ magistrantide ja doktorantide õppereiside toetuseks. Stipendiumi rahastab reisbüroo CWT Estonia.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumifondi asutavad Eesti Olümpiaakadeemia ja hr Neinar Seli eesmärgiga toetada liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud Tartu Ülikooli doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium
Johannes Voldemar Veski stipendium on asutatud pr. Asta Veski poolt 1995. aastal oma isa mälestuseks. Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 15.05.2024
Taotle
2024. aasta Confido Meditsiinikeskuse stipendium
Confido Meditsiinikeskus asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada õppe- ja teadustöös edukaid meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe 1.-3. õppeaasta üliõpilasi.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Grant Thornton Baltic OÜ stipendium
Grant Thornton Baltic OÜ asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid majandusteaduse ja ettevõtte majanduse õppekava bakalaureuseõppe üliõpilasi.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium
Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.06.2024
Taotle
2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium
Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia asutavad, silmas pidades ülikooli ja sihtasutuse põhikirjalisi eesmärke ning Eesti kõrgema muusikahariduse käekäigule kaasaaitamise vajadust, Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise fondi.
päeva veel
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024