Stipendiumid

Taotle
2017. aasta Tartu Raefondi stipendiumid
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia TÜ õppejõule, teadustöötajale või rühmale tunnustamaks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Jüri Uluotsa stipendium
Stipendiumi saavad taotleda TÜ doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele
Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Liisa Kolumbuse Mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased, kelle õpingud või teadustöö on seotud ...
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast).
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Carl Schmidti teaduspreemia
Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium
Stipendiumitele saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta üliõpilased, kes jätkavad õpinguid magistrantuuris biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika erialal ning sama eriala magistrandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö on seotud teadmispõhise ehituse, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakuse, hoone ja linna või töökeskkonna haldamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 30.10.2017
Taotle
2017. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Karl ja Erika Inno stipendium
Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumit saavad taotleda psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Arno Mägi stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilasele (sh magistrandile või doktorandile), kellel on väljapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Anu Raua stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Valter Niiluse stipendium
Stipendiumit saavad taotleda TÜ läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta prof Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.
päeva veel
Algus: 02.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
2017. aasta Fred Kudu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2017Tähtaeg: 01.11.2017
Taotle
Judaistika alane stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilastele ja teadlastele judaismialase uurimistöö läbiviimiseks, kes on oma teadustöös keskendunud judaistika alastele uuringutele.
päeva veel
Algus: 17.10.2017Tähtaeg: 04.02.2018