Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2018./2019. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. 
päeva veel
Algus: 15.10.2018Tähtaeg: 30.06.2019
Taotle
2019. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima  Eesti päritolu teadlased, kes töötavad väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses. 
päeva veel
Algus: 01.03.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019
Taotle
2019. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium
Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. 
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019
Taotle
2019. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes.
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019
Taotle
2019. aasta Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti rahvusest üliõpilased ning arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019
Taotle
2019. aasta Voldemar Siimoni stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia ning eesti ja soome-ugri keeleteaduste kõikide õppetasemete edukad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019
Taotle
2019. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019
Taotle
2019. aasta Puhk-Mörneri stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019
Taotle
2019. aasta Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilased või sarnases valdkonnas töötavad vähemalt ühe aastase töökogemusega spetsialistid. 
päeva veel
Algus: 01.04.2019Tähtaeg: 01.05.2019