Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2018. aasta Cleveron AS-i stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida robootika ja arvutiteaduse inglisekeelse magistriõppekava, füüsika ning informaatika magistriõppekavade üliõpilased, kes viivad läbi oma praktikad Cleveron ASis.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 07.11.2018
Taotle
2018. aasta Tartu Raefondi stipendiumid
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia TÜ õppejõule, teadustöötajale või rühmale tunnustamaks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad, majanduslikku abi vajavad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased, kelle õpingud või teadustöö on seotud ...
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Liisa Kolumbuse mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aast Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 31.10.2018
Taotle
2018. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast). 
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium
Stipendiumi saavad taotleda kõikide teaduskondade magistrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Voldemar Jaanbergi stipendiumid
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Fred Kudu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kellel on väljapaistvad tulemused kergejõustiku edendamises.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Ole Golubjatnikovi stipendium
Stipendiumitele saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta üliõpilased, kes jätkavad õpinguid magistrantuuris biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika erialal ning sama eriala magistrandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Anu Raua stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Valter Niiluse stipendium
Stipendiumit saavad taotleda TÜ läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018. aasta Professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018
Taotle
2018./2019. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. 
päeva veel
Algus: 15.10.2018Tähtaeg: 30.06.2019
Taotle
2018. aasta Tartu Ülikooli Ametiühingu stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ üliõpilaste õpinguid ja uurimistööd. 
päeva veel
Algus: 15.10.2018Tähtaeg: 01.11.2018