Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2020. aasta Väliseesti külalisprofessori stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima  Eesti päritolu teadlased, kes töötavad väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses.
päeva veel
Algus: 01.12.2019Tähtaeg: 01.10.2020
Taotle
2020. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi, kes soovivad täiendada oma oskusi liigutushäirete nüüdisaegsete ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende mehhanismidest. 
päeva veel
Algus: 01.05.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.
päeva veel
Algus: 01.09.2020Tähtaeg: 01.10.2020
Taotle
2020. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.
päeva veel
Algus: 01.09.2020Tähtaeg: 01.10.2020
Taotle
2020. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. 
päeva veel
Algus: 01.09.2020Tähtaeg: 01.10.2020
Taotle
2020. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti päritolu üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.
päeva veel
Algus: 01.09.2020Tähtaeg: 01.10.2020