Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2017./2018. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti soost doktorandid, teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.11.2017Tähtaeg: 01.02.2018
Taotle
Judaistika alane stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilastele ja teadlastele judaismialase uurimistöö läbiviimiseks, kes on oma teadustöös keskendunud judaistika alastele uuringutele.
päeva veel
Algus: 17.10.2017Tähtaeg: 04.02.2018
Taotle
2018. aasta Edith Reimani stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistritaseme naisüliõpilased, kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.
päeva veel
Algus: 01.03.2018Tähtaeg: 01.04.2018
Taotle
2018. aasta Ahti Pae stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist.
päeva veel
Algus: 01.03.2018Tähtaeg: 01.04.2018
Taotle
2018. aasta Karine ja Martin Koobase stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.03.2018Tähtaeg: 01.04.2018
Taotle
2018. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium
Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.
päeva veel
Algus: 01.03.2018Tähtaeg: 01.04.2018
Taotle
2018. aasta Perekond von Tschishevsky Mälestusfond
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.
päeva veel
Algus: 01.03.2018Tähtaeg: 01.04.2018
Taotle
2018. aasta Nadia Walteri stipendium
Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.
päeva veel
Algus: 01.03.2018Tähtaeg: 01.04.2018
Taotle
2018. aasta Ruth Käbini nimeline stipendium
Stipendiumit saavad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.
päeva veel
Algus: 01.03.2018Tähtaeg: 01.04.2018
Taotle
2018. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.
päeva veel
Algus: 01.04.2018Tähtaeg: 01.05.2018
Taotle
2018. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium
Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös.
päeva veel
Algus: 01.04.2018Tähtaeg: 01.05.2018
Taotle
2018. aasta Heinz Martin Ederma stipendium
Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.04.2018Tähtaeg: 01.05.2018
Taotle
2018. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.
päeva veel
Algus: 01.04.2018Tähtaeg: 01.05.2018
Taotle
2018. aasta Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti rahvusest üliõpilased ning arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.
päeva veel
Algus: 01.04.2018Tähtaeg: 01.05.2018
Taotle
2018. aasta Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia ning eesti ja soome-ugri keeleteaduste kõikide õppetasemete edukad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.04.2018Tähtaeg: 01.05.2018
Taotle
2018. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium
Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid.
päeva veel
Algus: 01.05.2018Tähtaeg: 01.06.2018
Taotle
2018. aasta Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele
2018. aastal toetatakse stipendiumiga ühe Eesti Muusika- ja teatriakadeemia muusikateaduse eriala eduka üliõpilase õpinguid.
päeva veel
Algus: 01.05.2018Tähtaeg: 01.06.2018
Taotle
2018. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium
Fondi eesmärk on toetada stipendiumitega kehakultuurialaseid magistriõpinguid.
päeva veel
Algus: 01.05.2018Tähtaeg: 01.06.2018
Taotle
2018. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium
Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid.
päeva veel
Algus: 05.04.2018Tähtaeg: 05.06.2018