Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2019. aasta Tartu Raefondi stipendium
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia TÜ õppejõule, teadustöötajale või rühmale tunnustamaks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi valdkondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aasta), magistrandid ja doktorandi, kellel on silmapaistvad tulemused õppe- ja/või teadustöös.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium
Stipendiumi saavad taotleda kõikide teaduskondade magistrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 03.11.2019
Taotle
2019. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 07.10.2019
Taotle
2019. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima  Eesti päritolu teadlased, kes töötavad väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses. 
päeva veel
Algus: 01.03.2019Tähtaeg: 01.10.2019
Taotle
2019. aasta perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele
Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni eriala edukad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. 
päeva veel
Algus: 01.09.2019Tähtaeg: 10.10.2019
Taotle
2019. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad, majanduslikku abi vajavad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast). 
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid (integreeritud õppe puhul alates neljandast semestrist) ja noorteadlased (kuni 41. eluaastani).
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Liisa Kolumbuse stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Carl Schmidti teaduspreemia
Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Karl ja Erika Inno stipendium
Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium
Stipendiumi saavad taotleda TÜ doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) nende õppe- ja teadustöös ning praktiseerivaid lastepsühholooge nende erialases enesetäiendamises.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogia ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuste töö vastu. 
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Anu Raua stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Valter Niiluse stipendium
Stipendiumit saavad taotleda TÜ läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 01.11.2019
Taotle
2019. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö on seotud teadmispõhise ehituse, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakuse, hoone ja linna või töökeskkonna haldamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 21.10.2019
Taotle
2019. aasta Peter Alunanse perekonna stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilased, kes on majanduslikult vähekindlustatud ning kellel puudub vanemate toetus.
päeva veel
Algus: 01.10.2019Tähtaeg: 17.10.2019
Taotle
2019./2020. õppeaasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. 
päeva veel
Algus: 10.10.2019Tähtaeg: 30.06.2020