Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2021. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.
päeva veel
Algus: 26.08.2021Tähtaeg: 26.09.2021
Taotle
2021. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.
päeva veel
Algus: 01.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021
Taotle
2021. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.
päeva veel
Algus: 01.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021
Taotle
2021. aasta Flory ja Erik Kalve stipendium
Stipendiumile saavad taotlusi esitada majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine Korp. Põhjalasse.
päeva veel
Algus: 01.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021
Taotle
2021. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi, kes soovivad täiendada oma oskusi liigutushäirete nüüdisaegsete ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende mehhanismidest. 
päeva veel
Algus: 26.05.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti kodakondsusega edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.
päeva veel
Algus: 10.09.2021Tähtaeg: 10.10.2021
Taotle
2021. aasta Eduard ja Eero Raigi stipendium
Eduard ja Eero Raigi stipendiumi eesmärk on Tartu Ülikoolis õigus- ja majandusteadust õppivate eesti päritolu üliõpilaste toetamine.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Liisa Kolumbuse stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Dr. Leander-Georg Vehiku stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna eesti päritolu üliõpilased, arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Valter Niiluse stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad, majanduslikku abi vajavad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  
päeva veel
Algus: 16.09.2021Tähtaeg: 10.10.2021
Taotle
2021. aasta Tartu Raefondi stipendium
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi määramisel arvestatakse eeskätt õppetöö tulemusi, aga ka tegevust, mis on seotud Tartu linna ja Tartu ülikooliga väljaspool õppetööd. 
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia TÜ õppejõule, teadustöötajale või rühmale tunnustamaks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) nende õppe- ja teadustöös ning praktiseerivaid lastepsühholooge nende erialases enesetäiendamises.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast). 
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Hilda ja Harry Mägi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid (integreeritud õppe puhul alates neljandast semestrist) ja noorteadlased (kuni 41. eluaastani).
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021./2022. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti päritolu doktorandid, teadurid ja õppejõud. 
päeva veel
Algus: 01.11.2021Tähtaeg: 01.02.2022
Taotle
2021. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi valdkondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aasta), magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Karl ja Erika Inno stipendium
Kandideerima on oodatud majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. 
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium
Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Talendid Tartusse programmi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli esimese õppeastme eestikeelsetele õppekavadele õppima asuvad silmapaistvad gümnaasiumilõpetajad.
päeva veel
Algus: 15.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021
Taotle
2021. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärgiks on populariseerida kartograafia-alaseid õpinguid, uurimis- ja teadustööd. 
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021./2022. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada arstiteaduse õppekava üliõpilaste artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.  
päeva veel
Algus: 01.10.2021Tähtaeg: 31.03.2022