Kuidas stipendiumi taotleda — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Kuidas stipendiumit taotleda?

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse ja ajaloo eriala magistrantide ja doktorantide õigusajaloo-alase uurimistööd.

Stipendiumi taotlemiseks toimi järgmiselt:

1.     Leia sobiv stipendiumikonkurss

Väljakuulutatud ja aktuaalsed stipendiumikonkursid leiab taotleja TÜ sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumikonkursside rubriigist. Kui oled sobiva stipendiumi leidnud, täida stipendiumitaotlus.

2.     Veendu, et sul on olemas kõik stipendiumi taotlemiseks vajalikud materjalid

- Soovituskiri

Enamike konkursside puhul on nõutud ka õppejõu soovituskiri. Selle jaoks võib sisestada taotluse vastavale väljale soovitaja e-posti aadressi, kuhu läheb pärast taotluse esitamist automaatkiri palvega üles laadida taotleja soovituskiri. Hea mõte on eelnevalt soovitajaga soovituse andmises kokku leppida. Soovi korral võib soovituskirja taotlusele ka failina lisada.

- Lisamaterjalid

Kui stipendium nõuab täiendavate dokumentide esitamist (essee, teadustöö kokkuvõte, resümee, vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri jmt.), siis need on samuti võimalik stipendiumitaotlusele lisada. Kuna süsteem lubab vaid ühe lisadokumendi sisestamist, siis rohkemate failide puhul tuleb need kokku pakkida üheks zip-failiks ning seejärel taotlusele lisada.

3.     Täida taotlusvorm

Taotlusvorm sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, stipendiumi kasutamise kava ja taotleja majandusliku hetkeolukorra kirjeldust.

4.     Kinnita taotlus

Kui kõik vajalik on sisestatud ja taotlus kinnitatud, annab süsteem teada, et taotlus on edukalt esitatud.

5.     Esita taotlus mõnele teisele stipendiumikonkursile

Ühe semestri jooksul võib kandideerida ka mitmele stipendiumile. Pärast esmakordse taotluse sisestamist genereerib süsteem taotlejale isikukoodi põhjal kasutaja ning saadab taotleja e-posti aadressile parooli, millega on edaspidi võimalik taotluste süsteemi sisse logida. Seejärel on taotlejal võimalik samade või muudetud, täiendatud andmete põhjal uus taotlus esitada.

Sihtasutus omab reaalajas ülevaadet, mitu avaldust on konkreetsele konkursile laekunud. Kui stipendiumitaotluse kirjutajal on kahtlus, et tema taotlus on mingil põhjusel kaotsi läinud (brauserilehekülg suleti laadimisprotsessis, katkes võrguühendus vms.), saab seda telefoni või e-maili teel üle küsida või taotluste esitamise süsteemi sisse logides kontrollida.

Lisaküsimuste korral stipendiumikonkursside ja -taotluste osas anname informatsiooni ning oleme vajadusel abiks taotluste täitmisel.

Korduma kippuvad küsimused:

  • Kas mitut stipendiumi saab taotleda?

  Saab, aga määrata võib semestri jooksul ainult ühe stipendiumi. Mitmele stipendiumile kandideerides ei saa lisada eelistusi. Valik toimub vastavalt sellele, millise stipendiumi komisjon oma otsuse esimesena ära teeb.

  • Kas on lubatud stipendiumit uuesti taotleda, kui varasemalt on antud stipendium juba määratud?

  Jah. Kui statuudis ei ole teisiti märgitud, siis stipendiumile võib kandideerida ja stipendiumi võib määrata stipendiaadile korduvalt, kui stipendiaadil on sihtasutuse ees kohustused täidetud.

  • Kuidas saata mõne stipendiumi puhul vajalikke lisadokumente?

  Võimaluse korral võib lisada elektroonilisele stipendiumitaotlusele (mitme faili puhul pakkida kokku zip-failiks), saata e-kirja manuses aadressil tysiht@ut.ee või paberkandjal SA postiaadressil või siseposti kaudu.

  • Kas taotlus võib olla ka paberkandjal?

  Eelistame elektroonset taotlust, kuna seda on taotluste suure hulga juures lihtsam menetleda.

  • Kui täpne peab taotluses olema eelarve?

  Eelarve on prognoos ja peab kajastama üliõpilase plaani stipendiumi kasutamise osas üldisemalt. Täpse ülevaate annab aasta pärast stipendiumi saamist koostatav aruanne.

  • Millist kuupäeva järgida, kui statuudis on väljakuulutatust erinev tähtpäev?

  Kindlasti järgida väljakuulutatud tähtpäeva.

  • Kas stipendiumi taotlemiseks on vaja soovituskirja?

  Elektrooniline stipendiumitaotlus sisaldab ka õppejõu soovitust. Soovituskirja jaoks on vaja vastavasse välja kirjutada soovitaja nimi ja e-posti aadress. Taotluse kinnitamisel saadab süsteem sellel aadressil e-kirja palvega kirjutada soovitus konkreetse stipendiumi taotlemiseks. Hea mõte on eelnevalt soovitajaga soovituse andmises kokku leppida. Soovituskirja võib taotlusele ka eraldi failina lisada.

  • Kas soovituskirjale on ka eraldi vorm või nõuded?

  Soovituskirja puhul ei ole paika pandud otseseid juhendeid või nõudeid, kuid juhendaja võiks soovituses välja tuua taotleja lühikese iseloomustuse ning samuti selle, miks on taotleja antud stipendiumile sobiv kandidaat ning mille põhjal seda hindab (õppetöö tulemused, teadustöö tulemused, ühiskondlik tegevus, majanduslik olukord jms).

  • Kuidas saan veenduda, et mu taotlus sai edukalt esitatud?

  Kui kõik vajalik on sisestatud ja taotlus kinnitatud, annab süsteem teada, et taotlus on edukalt esitatud. Sihtasutus omab reaalajas ülevaadet, mitu avaldust on konkreetsele konkursile laekunud. Kui stipendiumitaotluse kirjutajal on kahtlus, et tema taotlus on mingil põhjusel kaotsi läinud (brauserilehekülg suleti laadimisprotsessis, katkes võrguühendus vms.), saab seda telefoni või e-maili teel üle küsida.

  • Kuidas toimub stipendiumite väljaandmine?

  - Aastas toimub kaks stipendiumi taotlemise vooru:  kevadsemestril ja sügissemestril.  Kevadsemestri konkursid lõppevad reeglina 1. juunil ja sügissemestri konkursid 1. novembril.

  - Stipendiumikonkursid kuulutatakse välja Tartu Ülikooli infokanalites, sihtasutuse kodulehel, TÜÜE infokanalites ning valdkondade infokanalites. Vajadusel levitame stipendiumiinfot ka teiste avalik-õiguslike ülikoolide teabekanalites ja üleriigilistel päevalehtedes.

  - Stipendiumitele saab taotlusi esitada ühe kuu jooksul alates konkursi välja kuulutamisest.

  - Pärast konkursi lõppu kogume kokku taotleja poolt esitatud nõuetele vastavad materjalid ja edastame  stipendiaatide välja selgitamiseks stipendiumikomisjonidele. Komisjonid valivad välja stipendiaadid lähtuvalt stipendiumi statuudis toodud kriteeriumitest.

  - Stipendiaatidega sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping ning hiljemalt üks aasta pärast lepingu allkirjastamist esitab stipendiaat aruande stipendiumi summa kasutamise kohta.

  - Stipendiumid antakse üle pidulikul vastuvõtul kevadsemestri lõpus (juuni keskel) ja sügissemestril rahvusülikooli aastapäeva raames.

  • Kas stipendiumilt tuleb maksta makse?

  Tartu Ülikooli sihtasutus kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Stipendiumid on seega maksuvabad.

  Stipendiumite eraldamisel järgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumite nõuetele

Vaadake ka teisi rahastusvõimalusi ja mitteriiklike stipendiumeid: http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/toetused

Lisaküsimuste korral pöördu julgelt aadressil tysiht@ut.ee või telefonil 737 5852.