Judaistika alane stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Judaistika alane stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli üliõpilastele ja teadlastele judaismialase uurimistöö läbiviimiseks, kes on oma teadustöös keskendunud judaistika alastele uuringutele. 

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja uurimisteema suund ja vastavus judaistika alaste uuringutega. 

Stipendiumit võib taotleda konverentsil osalemiseks, reisikulude katteks, õppematerjalide soetamiseks, rahvusvahelise koostöö arenduseks. Stipendium ei ole mõeldud majandusliku toetusena igapäeva kulutuste katteks.

Stipendiumi suurus:

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 1000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Kandideerimiseks esita:

 • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks);
 • ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst (taotluse osa);
 • soovituskiri (taotlusvormi osa);

 • Taotlemise tähtaeg:

  4. veebruar 2018 

  Stipendium antakse üle:

  Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

  Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)