2022. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2022. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Jäädvustamaks Reet Montoneni mälestust ja innustamaks tulevasi psühholooge tema tööd jätkama, asutasid Lastepsühholoogide Ühing, Reeda perekond ja sõbrad Reet Montoneni Mälestusfondi.

Stipendiumi suurus:

Üks 1000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) ning praktiseerivaid lastepsühholoogid.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja erialane edukus, teadustöö tase (arvestades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2022 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi