2021. aasta Puhk-Mörneri stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Puhk-Mörneri stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-, õigusteaduse- ning eriti õigusajaloo-alase uurimistegevuse toetamine Tartu Ülikoolis.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade kavandatavast või käimasolevast uurimistööst (kuni 2 lk). Võib kirjeldada ka taotluse vastavas punktis.
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Taotlemise tähtaeg:

2. mai 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852  (Katriin Fisch-Uibopuu)