2021. aasta Erich Rannu perekonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 3000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti päritolu üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, erialane tase ja saavutused ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord. Samuti võetakse arvesse taotleja arusaamist majanduslikust arengust ja eetika tähtsusest kirjutatud essee alusel.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • lühiessee (kuni 2 lk), mis selgitab tema arusaamist praegusest Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest, kirjeldab eetika tähtsust Eesti majanduslikus arengus ning väljendab, kuidas kandidaat ise aitab kaasa ja toetab enda nägemust Eesti majanduslikust arengust peale oma stuudiumi lõpetamist. Essee optimaalne pikkus on üks lehekülg ja mitte üle kahe lehekülje. Essee tuleks lisada taotlusele pdf failina.
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Taotlemise tähtaeg:

2. mai 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 (Katriin Fisch-Uibopuu)