2020./2021. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020./2021. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

2020. aasta Ernst Jaaksoni stipendiumile taotlusi ei laekunud ning stipendium jäi välja andmata. Järgmine konkurss avaneb 1. oktoobril 2021.a.

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 18 000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti päritolu doktorandid, teadurid ja õppejõud. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma valdkonna poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Sel aastal on valdkondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:
 • "Humanitaarteadused"
Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
 • "Loodus- ja täppisteadused"
Meditsiiniteaduste valdkond:
 • "Meditsiiniteadused"
  Sotsiaalteaduste valdkond:
  • "Sotsiaalteadused"

   Kandideerimiseks esita:

   • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab: andmeid taotleja kohta; ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest; ülevaadet ühiskondlikust tegevusest; teadustöö kokkuvõtet – ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile; täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi; kahe õppejõu soovitust, seejuures peaks üks soovitaja olema Tartu Ülikooli vastava teaduskonna/instituudi direktor/juhataja (elektroonilise taotluse osa – soovituskirju ei pea eraldi lisama, tuleb märkida vaid soovitajate e-posti aadressid ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressidele automaatkiri lingiga, kuhu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
   • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

   Taotlemise tähtaeg:

   1. veebruar 2021 (k.a)

   Stipendium antakse üle:

   Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

   Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi


   Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)