2019. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba fond on asutatud 1998. aastal eesmärgiga välja anda stipendiume Tartu Ülikooli silmapaistvaimatele üliõpilastele. Fondile pani nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse patroon president Lennart Meri, viidates seitsmendale sambale kui tarkusesambale.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium. 

Kandideerimise nõuded:

  Stipendiumile saavad kandideerida kõigi valdkondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aasta), magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevu.

  Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, stipendiumi kasutamise eelarvet, õppejõu soovitust).

  Taotlemise tähtaeg:

  1. november 2019 (k.a)

  Stipendium antakse üle:

  4. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul.
  Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


  Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)