2019. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Reet Montoneni Mälestusfondi asutasid tema sõbrad ja kolleegid 2008.a. Reeda mälestuse jäädvustamiseks.

Stipendiumi suurus:

Üks 1000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) ning praktiseerivaid lastepsühholoogid. 

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja erialane edukus, teadustöö tase (arvestades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • kuni 2-leheküljeline ülevaade kavandatavast või käsilolevast uurimistööst (lisada taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

20. november 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)