2019. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumifondi suurus on 10 000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon. 

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustab Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel;
  • ülevaade kavandatavast teadus- või tõlketööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 5 toodud kriteeriumidele (kuni 2 lk);
  • soovituskiri (sisaldub taotlusvormis);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

10. oktoober 2019

Stipendium antakse üle:

Marju Lepajõe sünniaastapäeval, 28. oktoobril 2019.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)