2019. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on toetada stipendiumitega kehakultuurialaseid magistriõpinguid ja soodustada üliõpilaste jätkamist magistriõppes pärast bakalureusekraadi omandamist Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis või rakenduskõrgahariduse omandamist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 1000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Stipendiumi saaja valikul arvestab komisjon taotleja õppetulemusi bakalaureuseõppes, erialalist edukust ja stipendiumi kasutamise eesmärki.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastel palume lisada taotlusele ka õpitulemuste väljavõtte.

Taotlemise tähtaeg:

3. juuni 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)