2019. aasta Karl ja Erika Inno stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Karl ja Erika Inno stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Karl ja Erika Inno stipendiumifondi eesmärgiks on jäädvustada Tartu Ülikooli endise majandusõppejõu mälestust toetades majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis ja soodustades ühistegevuse arengut.

Stipendiumi suurus:

Üks 1300 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Kandideerima on oodatud majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppe- ja erialaline edukus, ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust. Viimase aasta bakalaureustel ja magistrantidel tuleb lisada ka ülevaade uurimistööst).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

4. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)