2019. aasta Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada teadustööd riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, ühiskondlikku aktiivsust, uurimistöö olulisust Eesti jaoks.

Stipendiumi suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

 • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks);
 • ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst (taotluse osa);
 • valdkonna dekaani või instituudi juhataja soovitus (taotlusvormi osa);
 • vajadusel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

 • Taotlemise tähtaeg:

  1. november 2019 (k.a)

  Stipendium antakse üle:

  4. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

  Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)