2019. aasta Carl Schmidti teaduspreemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta Carl Schmidti teaduspreemia

Stipendiumi kirjeldus: 

Carl Schmidti teaduspreemia on asutatud Prof. Dr. R. Stefan Rossi, poolt  Carl Ernst Heinrich Schmidti (1822 - 1894) mälestuseks. Carl Schmidt alustas oma akadeemilist karjääri (1847 - 1892) Dorpati Ülikoolis füsioloogilise ja patoloogilise keemia lektorina, sai farmaatsia kaasprofessoriks ja 1852.a. saavutas täisprofessuuri keemias. Teda peetakse üheks moodsa biokeemia rajajaks. Teaduspreemiat rahastab Prof. Dr. med R. Stefan Ross. 

Kandideerimise nõuded:

Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul.

Preemia suurus:

Üks 1500 euro suurune preemia.

Kandideerimiseks esita:

Preemia taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • vabas vormis taotlus;
  • ülevaade erialasest teadustegevusest;
  • monograafia või artiklite seeria (failina või paberjandjal);
  • ingliskeelne lühikokkuvõte uurimistööst (1 lk).
  Materjalid palume saata aadressil tysiht@ut.ee või (sise)postiga aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.

  Taotlemise tähtaeg:

  20. november 2019 (k.a)

  Preemia antakse üle:

  4. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul.

  Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin vakker)