2018. aasta Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna:
  • etnoloogia eriala edukad üliõpilased ja doktorandid, magistritaseme üliõpilaste puhul etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased;
  • eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava kõikide õppetasemete edukad üliõpilased, kelle kitsam eriala on eesti keel või läänemeresoome keeled.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, erialast tulemuslikkust ning ühiskondlikku tegevust. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2018

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)