2018. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on edendada Eesti innovaatilist arengut: (1) toetades astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel, (2) toetades teadmiste populariseerimist noortes teadusliku maailmapildi kasvatamiseks.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogiaga.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, teadustöö aktuaalsust ja innovaatilisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust, planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid);
  • ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
  • ülevaade plaanitavast teadust populariseeritavast tegevusest;
  • valdkonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
  • TÜ doktorantidel ja teaduritel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2018

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)